Sint-Gummarus komt uit zijn kas

Lier, 18 september 2020: De Sint-Gummarusprocessie op zondag 11 oktober, dit jaar net op de naamdag van Gummarus, zal niet door de straten van Lier trekken. Uitzonderlijk blijft de processie binnen de kerkmuren.

“We menen dat uitzonderlijke tijden om uitzonderlijke maatregelen vragen. We zullen de Lierse hoogdag vieren met Gummarus in een hoofdrol: Sint-Gummarus komt uit zijn kas!
Met de erkenning van de relieken wordt het kleine reliekschrijn met de gebeenten slechts om de 25 jaar uit Sint-Gummaruskas gelicht. Wij menen dat we nu met alle recht en reden de relieken weer even mogen opdiepen. Daarmee sluiten we immers aan bij een historische traditie waarbij Sint-Gummaruskas een rol toebedeeld kreeg bij grote plagen of rampen. Dit kleine schrijn zal aansluitend bij de viering(en) in een kleine processie rondgedragen worden in de kerk”, zegt Jos Van Rompay voorzitter van de Broederschap.

De vieringen met nadien en rondgang in de kerk met het kleine reliek en de zegening van de wijken, gaan door in de Sint-Gummaruskerk op zaterdag 10 oktober om 18 uur en op zondag 11 oktober 2020 om 10 uur. Gezien de corona maatregelen mogen er slechts 200 genodigden in de kerk. Op zondag is een streaming via internet voorzien. (MSL/foto’s archief MSL-SDW)

Meer informatie volgt op www.facebook.com/broederschapsintgummarus.