Lierse binnenstad wordt fietserszone

Lier, 11 september 2020: Vanaf vermoedelijk voorjaar 2021 wordt de ganse Lierse binnenstad, met uitzondering van een paar straten, fietserszone. Dit wil zeggen dat je, als automobilist, in de ganse zone geen fietsers mag inhalen. De fietsers mogen ook de ganse rijstrook gebruiken. De snelheid blijft beperkt tot 30 km/u, maar dat was reeds zo in de ganse binnenstad.

“Eén van de actiepunten in het Fietsbeleidsplan voor Lier is het voorzien van fietsstraten. In de mobiliteitsraad van februari 2018 leverde een uitgebreide screening een aanbeveling op voor mogelijke fietsstraten. Op basis van dat advies keurde het schepencollege het concept van fietsstraten principieel goed. Daarop werden de Kanunnik Davidlaan en Begijnhofstraat als eerste fietsstraten ingevoerd in 2018”, zegt Bert Wollants, schepen voor mobiliteit.

Alle straten worden fietsstraat
“In principe worden op die manier alle straten binnen de vesten fietsstraat tenzij de configuratie van de straat zich er echt niet toe leent zoals de Netelaan of Leuvensevest bijvoorbeeld. Woonerven blijven woonerven met bijhorende regelgeving. Voetgangerszones blijven ook voetgangerszones. In de fietszone blijft iedereen bereikbaar en alle vervoersmodi blijven toegestaan”, vervolgt Wollants.

Doelstelling
“De invoering van een fietszone beoogt een hogere verkeersveiligheid voor alle weggebruikers, zeker ook voor beginnende fietsers.  Een fietszone heeft bijvoorbeeld een snelheid verlagend effect, vergroot de zichtbaarheid op fietsers en zorgt ervoor dat fietsers niet meer rakelings ingehaald worden.
De toegenomen verkeersveiligheid zal jongeren en kinderen stimuleren om met de fiets naar school te komen. Zo leren kinderen van jongs af dat de fiets een geschikt en veilig vervoermiddel kan zijn. Door zich veilig te mengen in het verkeer, leren ze sneller om zelfstandig deel te nemen aan het verkeer”, aldus Wollants.

Timing
In juni dit jaar werd de beslissing genomen om van de binnenstad een fietszone te maken. In het najaar worden de adviesraden gehoord. Ondertussen dient ook nog de praktische uitwerking besproken te worden zo dat iedereen duidelijk kan zien dat je een fietszone binnenrijdt. Voorjaar 2021 hopen we het plan tot uitvoering te kunnen brengen. (MSL/foto’s archief MSL)