Modest XII symbool van nauwe banden tussen stad Lier en Bataljon Artillerie

Fotoreportage...

Lier, 2 september 2020: Op het Paradeplein van de Dungelhoeff site schonk de stad Lier een geitenbok aan het Bataljon Artillerie. Lier aanvaardde op 22 juli 1962, ter gelegenheid van ‘Lier 750 jaar stad’ het peterschap over het Tweede Bataljon Artillerie. Deze tradities werden door het Bataljon Artillerie, het vroegere 2A, verdergezet op 10 juni 2011. De stad Lier bevestigt nu, ter gelegenheid van de schenking van bok Modest XII aan het Bataljon, de nauwe samenwerking en verbondenheid tussen de peterstad en de eenheid.

Na een paar korte toespraken van Burgemeester Frank Boogaerts en Luitenant-Kolonel Stafbrevethouder Quentin Van Kerckhoven en Adjudant-Majoor Francis de Koninck overhandigde de burgemeester Modest XII aan de stafbrevethouder.

Ere-brigadier
Deze eretitel wordt toegekend aan personen die verdienstelijk zijn geweest in de samenwerking tussen het Bataljon en de stad Lier.  Marijn Van Mol, administratief medewerker protocol, de titel van ere brigadier van het Bataljon Artillerie voor haar verdiensten als onmisbare rol als contactpersoon tussen de Artillerie en de stad Lier

Bevestiging en versteviging van de samenwerking
Tot slot van het officiële gebeuren en ter bevestiging van de jarenlange goede samenwerking en de versteviging van deze samenwerking werd een oorkonde uitgewisseld tussen de burgemeester en de kolonel.

Modest I tot Modest XII, een lange geschiedenis
Adjudant-Majoor Francis de Koninck doet het verhaal.
“In het blazoen van 2A staat een kop van een geitenbok afgebeeld. Het lag dan ook voor de hand dat de eenheid een geitenbok als mascotte zou nemen.
In 1947 stapte een bok fier aan het hoofd van het regiment. Vanwaar de naam Modest? Deze zou afkomstig zijn van volgende tekst.
“Si tu es riche, vas à l’infanterie, tu seras le seul”
“Si tu es  pauvre, vas à la cavelerie, tu seras le seul”
“Si tu es élégant, vas au génie, tu seras le seul”
“Si tu es modeste, vas à l’artillerie, tu seras le seul”
Modest I leeft tot in 1951. Daarna volgt tot 1956 Modest II. Hij wordt opgevolgd door Modest III in 1957. Na het verdwijnen van Modest III blijft 2A enige tijd zonder mascotte. In 1964 schenkt peterstad Lier tijdens het bataljonfeest een nieuwe bok Modest IV. Het dier leeft tot 1973.Hetzelfde jaar nog komt Modest V in beeld.
In 1974 schenkt de burgemeester van Lüdenscheid Modest VI. Hij sterft jammerlijk aan een overdosis pillen die soldaten in zijn hok worpen. Lier zorgde opnieuw voor een vervanger. Tijdens de bataljonsfeesten wordt Modest VII voorgesteld. Na tien jaar dienst sterft Modest VII in 1986. Tijdens de feesten rond Lier 750 jaar stad schonk Lier Modest VIII. Hij sterft al in 1988. Enkele maanden nadien mocht 2A Modest IX in Lier afhalen. Hij sterft al in 2000. Tijdens de Regimentsfeesten schenkt Lier Modest X die in 2014 met pensioen gaat. In een kinderboerderij krijgt hij het gezelschap van enige jonge geitjes. Dit is hem fataal geworden. Hij stierf enige maanden later ten gevolge van een hartaderbreuk wegens zijn overdadige prestatiedrang bij de jonge geitjes….
Vanaf 7 december 2018 neemt Modest XI de dienst als mascotte waar. Hij verblijft in Lier op kinderboerderij Struisvogelnest. Alleen bij militaire plechtigheden zal hij naar het Bataljon Artillerie overgebracht worden. Nog geen jaar nadien overlijdt Modest XI op 11 november 2019.”

Op 2 september 2020 Schenkt de stad Lier een jonge bok, Modest XII, aan het Bataljon Artillerie. Niettegenstaande zijn jonge leeftijd heeft hij al voor opvolging gezorgd.
Zoals zijn voorganger zal hij ook op de kinderboerderij ‘Het Struisvogelnest’ in Lier verblijven. Alleen bij grote plechtigheden zal hij overgebracht worden naar de plaats van het gebeuren. (MSL/foto’s MSL-SDW)