Nieuwe kunstgrasvelden voor KVK Hooikt

Fotoreportage...

Koningshooikt, 29 augustus 2020: Burgumeester Frank Boogaerts en schepen voor sport Ivo Andries gaven de aftrap voor de nieuwe kunstgrasvelden van KVK Hooikt.
KVK Hooikt beschikt nu over twee terreinen met kunstgras. De Stad gaf een toelage van maximum 474.950 Euro voor de aanleg van een kunstgrasveld met alle toebehoren op het B-terrein en een kunstgrasveld op het C-terrein.
“De eerste besprekingen die ik hierover voerde samen met de schepen voor Sport Ivo Adries, gebeurden met vertegenwoordigers, ouders en grootouders van de jeugdploegen. Zij kwamen met foto’s over de slechte toestand van de terreinen die telkens bij min of meer zware regenbuien onbespeelbaar werden. Zo werd de jeugdwerking ernstig bemoeilijkt.
De vraag aan het stadsbestuur was of wij niet snel voor kunstgrasvelden konden zorgen. Wij begrepen de ernst van de situatie, maar een stadsbestuur werkt met budgetten, met een meerjarenplanning en moet dus zoeken naar de nodige financiële middelen. Wij deden al wel de belofte om hier werk van te maken en vroegen de club naar ramingen zodat wij hier rekening konden mee houden in de budgetten voor de komende jaren”, zegt burgemeester Frank Boogaerts.
“Met dit kunstgrasveld voegt dit stadsbestuur kwaliteit toe aan onze sportinfrastructuur en hebben we na een nieuwe sporthal, na een nieuwe gymhal, er een glanzend visitekaartje bij waarmee we bewijzen weer wat meer een sportstad of sportgemeente te zijn.
Geen modder meer, geen slidings door de blubber. Misschien gaat er een ietsiepietsie van de charme van het voetbal verloren, maar je krijgt er veel voor terug. Dankzij het kunstgras moeten er veel minder trainingen en wedstrijden worden afgelast en kunnen er per wedstrijddag veel meer teams op een veld terecht en...is de vuile was niet echt vuil meer”, zegt schepen voor sport Ivo Andries.
“We kunnen hier dus spreken van een geslaagde samenwerking tussen Stad en club en van een snelle realisatie van deze belangrijke verbetering van de infrastructuur van KVK Hooikt. Ik dank de club, de teamleider Sport Michel De Herdt, onze eigen stadsdiensten, de aannemers en uitvoerders hiervoor van harte.
Belangrijk is ook te noteren dat de overeenkomst vermeldt dat in de mate dat de eigen wedstrijden trainingskalender dit toelaten, de club de kunstgrasvelden ter beschikking zal stellen aan derden, en dat de stad er gratis gebruik kan van maken voor eigen activiteiten zoals sportkampen, sportdagen enz.  Ook hier weer een duidelijk engagement om te komen tot de zo noodzakelijke samenwerking tussen voetbalclubs en andere sportclubs onder mekaar, en met het stadsbestuur”, besluit de burgemeester.
Nadien gaven burgemeester Frank Boogaerts en schepen voor sport Ludo Andries de aftrap voor de wedstrijd KVK Hooikt B – RFC Blaasveld. KVK won deze wedstrijd met 3-0. (MSL/foto’s MSL)