Buurt protesteert tegen ruilwinkel in buurthuis ‘Den Hof’

Lier, 13 juli 2020: Een afvaardiging van de Buurtwerking ‘Den Hof’ overhandigde een petitie met 313 handtekeningen om de plannen te herzien die van het wijkhuis ‘Den Hof’ een winkel maken. De buurtwerking behelst de straten Zaat, Maasfortbaan, Pastoriestraat, Beemdstraat, Berlaarse steenweg (tussen ring en Veemarkt) en de Veemarkt.

“We vragen U dan ook de principebeslissing om van ‘ons’ buurthuis een winkel te maken te herzien, zodat het gebouw een onderkomen kan warden voor verschillende verenigingen die er hun thuisbasis kunnen van maken.
Dit gebouw, dat door de buurtbewoners zelf werd gebouwd met eigen mensen en eigen middelen is meer dan een bakstenen doos. Het is voor velen een nest, vol nostalgische herinneringen, waar ze zich goed en ‘thuis’ voelen omdat er een stuk van hun voorouders in leeft”, zegt Guido Cuypers bij het overhandigen van de petitie.
Burgemeester Frank Boogaerts stelde dat er in de loop van september nieuwe besprekingen volgen.
(MSL/foto’s MSL)