DLO Lier gaat structurele samenwerking aan met Heilig-Hartziekenhuis Lier

Lier, 13 juli 2020: Vanaf 1 juli 2020 gaan het Heilig-Hartziekenhuis Lier en Diagnosecentrum DLO kondigen een structurele samenwerking aan. Concreet betekent dit dat het ziekenhuis zal participeren in de structuur van het Diagnosecentrum. DLO is een coöperatieve vennootschap van 66 huisartsen uit de regio. Het werd destijds opgericht onder impuls van dokter Erik Cornelis. Deze nieuwe samenwerkingsvorm waarbij het ziekenhuis een meerderheidsparticipatie van 88% neemt in het DLO, betekent een geïntegreerde aanpak van de patiëntenzorg in Lier en is uniek in Vlaanderen.

Dokters Lier en Omstreken
Het DLO werd uitgerust met labo en medische beeldvorming en specialisten kwamen er privé consulteren. Het Diagnosecentrum DLO (Dokters Lier en Omstreken), gelegen aan de Leuvensevest, kende een gestage groei. Vandaag consulteren er zo'n 65 specialisten, een 10-tal paramedici en zijn er jaarlijks 45.000 consultcontacten met patiënten.

Nieuwe aanpak
"Tijden veranderen" zegt Peter Degadt, voorzitter van de raad van bestuur van het Heilig-Hartziekenhuis. "De behoeften bij de bevolking zijn anders dan vijftig jaar geleden. Er zijn in verhouding meer oudere patiënten, die dikwijls gecombineerde aandoeningen hebben (bijvoorbeeld hart en longen, diabetes en bewegingsmoeilijkheden). Dit vergt een multidisciplinaire aanpak en een permanente follow up. Meer mensen zijn chronisch ziek en moeten regelmatig "op controle". Echt genezen is er soms niet meer bij, er wordt ingezet op kwaliteit van leven. Willen we goede zorg verlenen, is een gemeenschappelijk beleid van artsen-specialisten uit het ziekenhuis en huisartsen een noodzaak."
Verder kennen ziekenhuizen onder elkaar ook een ingrijpende evolutie. De medische wetenschap evolueert met kwantumsprongen, de medische technologie verlegt grenzen en laat toe dat patiënten langer autonoom en kwaliteitsvol door het leven gaan.
Niet elk ziekenhuis kan alle super-specialistische zorgprogramma's in huis hebben. Daarom organiseren ze zich in netwerken en verdelen de taken. Sinds enkele jaren heeft het Heilig-Hartziekenhuis de keuze gemaakt om voluit de kaart van de toekomst te trekken en zich zowel in de samenwerking met collega-ziekenhuizen te engageren in het BRIANT-netwerk (Lier, Bonheiden, Mechelen, Vilvoorde) als in een gestructureerd samenwerkingsverband met de huisartsen van Lier en omstreken.

Unieke samenwerking
Wat betekent dit concreet? Het DLO is een coöperatieve vennootschap. Voorheen maakten er enkel huisartsen deel van uit. Vanaf morgen gaat ook het ziekenhuis participeren in deze structuur en zullen huisartsen en ziekenhuis samen zorgen voor een geïntegreerde aanpak van de patiëntenzorg in Lier. "Voor de patiënt zal dit een grote meerwaarde betekenen. Zo zal in de toekomst bijvoorbeeld de communicatie met het ziekenhuis via eenzelfde ICT platform gebeuren. We zullen eenvormigheid en compatibiliteit nastreven met medische programma's van DLO, ziekenhuis, huisartsen, laboratorium en overheid. Dat komt de planning voor een ingreep ten goede. Het ontslag uit het ziekenhuis en de nazorg zal vlotter overgenomen worden door de huisartsen. De medicatieregeling
zal accurater afgestemd worden. De uitwisseling van informatie tussen huisartsen en spoeddienst wordt performanter. Verder zal kennis wederzijds gedeeld worden via gemeenschappelijke opleidingen" verduidelijkt dr. Chris Van Opstal van DLO.

Unieke aanpak
"Deze stap vooruit is vrij uniek in Vlaanderen" licht Peter Degadt toe. "Op de meeste plaatsen is er een goede samenwerking tussen huisartsen en ziekenhuizen maar er zijn limieten omdat alles op losse en vrijwillige basis verloopt. Het Lierse project gaat om een structurele verankering, wat toelaat gemeenschappelijk te investeren in artsen, apparatuur, zorgmedewerkers, ICT , opleiding etc. Zonder weliswaar de eigenheid, filosofie en waarden van DLO te verloochenen." Ook de benaming en locatie van het Diagnosecentrum blijven behouden.
"Het ziekenhuis is niet langer "stand alone", maar een schakel in een breed zorgnetwerk. Deze bakens worden vandaag uitgezet" aldus Peter Degadt. (MSL/foto’s MSL-SDW)