Project Normaalschool kent een nieuwe start

Lier, 7 juli 2020: Nadat de werken op de Normaalschool site meer dan één jaar hebben stilgelegen hoopt projectontwikkelaar Caaap einde dit jaar de eerste fase van het project te kunnen opstarten.
Deze eerste fase omvat onder andere het verwezenlijken in de bestaande gebouwen van de incubator voor startende bedrijven, een buurthuis, tien lofts, twee commerciële ruimtes en de inrit naar de parking die in de tweede fase zal aangelegd worden.

Duur archeologisch onderzoek
Opdat de kostprijs van het archeologisch onderzoek, meer dan vier miljoen euro, niet uit de pan zou rijzen werd hiervoor naar een oplossing gezocht. Toen werd er besloten om de ondergrondse parking kleiner te maken en te reduceren van tweehonderd naar honderdzestig parkeerplaatsen. Hiervoor dienden de plannen hertekend te worden. Nadien volgde er nieuw overleg met het buurtcomité dat resulteerde in een nieuwe overeenkomst. De burgemeester is ervan overtuigd dat overeenkomst deze week nog zal ondertekend worden door alle partijen.

Parkeerdruk - parkeerplaatsen
De buurtbewoners waren sterk bekommerd over de huidige parkeerdruk, waarvan gevreesd werd dat deze nog zal toenemen door dit project.
Om aan deze bezorgdheid tegemoet te komen, heeft SOLag via een parkeerbezettingsonderzoek de belangrijkste pijnpunten op vlak van parkeren in de buurt blootgelegd.
De bewoners uit de zones met de hoogste parkeerdruk krijgen de mogelijkheid om in de ondergrondse parking van het naastgelegen project Sion een parkeerplaats van de stad aan te kopen, kostprijs ongeveer 25.000 euro, of op lange termijn te huren. Projectontwikkelaar CAAAP engageert zich op haar beurt om op het einde van het project Normaalschool, wanneer alle woningen en handelsruimtes zijn verkocht, de onverkochte parkeerplaatsen in parking Normaalschool bij voorrang aan te bieden aan de buurtbewoners. (MSL/foto’s MSL)