Aangepaste zomerwerking BKO en speelpleinwerking

Lier 10 juni 2020: Speelpleinwerking De Speelmicroob en kinderopvang Kadee bieden elke zomer veel speelplezier aan kinderen tussen respectievelijk 4 (Speelplein) of 2.5 jaar (BKO) en 12 jaar. De vertrouwde zomerwerkingen van Speelmicroob en Kadee zullen er door corona deze zomer echter iets anders uitzien dan gewoonlijk. Dat heeft alles te maken met de veiligheidsvoorschriften voor kampen en andere zomerwerkingen, om het risico op besmetting zo goed als mogelijk uit te sluiten. In juli en augustus kunnen Lierse kinderen op een veilige manier komen spelen.
 
De kinderen worden deze zomer in bubbels per week opgesplitst. Die bubbels mogen niet gemengd worden en kinderen mogen NIET wisselen van bubbel tijdens de week. Bijvoorbeeld: als je kind 3 dagen op voetbalkamp gaat, dan mag het de overige 2 dagen niet meer naar de Speelmicroob of naar een boerderijkamp. Dat betekent dat je deze zomer enkel per week kan reserveren, in plaats van per dag.
Ook voor speelpleinwerking Speelmicroob is vooraf reserveren verplicht deze zomer; je betaalt online voor de hele week bij inschrijving (25 euro, kansentarief 5 euro). In tegenstelling tot andere jaren is het aantal plaatsen nu beperkt en voorbehouden voor Lierse kinderen. Kwetsbare kinderen en kinderen van werkende ouders krijgen voorrang.
 
Voor Kadee betaal je 25 euro voorschot per week bij de online inschrijving. Hier kunnen alleen kinderen van werkende ouders terecht. Ook bij Kadee wordt met 2 leeftijdsgroepen gewerkt, elk op een andere locatie: kleuters (van 2,5 tot 6 jaar) kunnen terecht op Kadee Spui, kinderen van de lagere school (7 tot 12 jaar) worden opgevangen op Kadee Lisp. Kadee Koningshooikt is enkel toegankelijk voor kinderen van Koningshooikt (alleen van werkende ouders).
 
Ouders of externen zullen niet worden toegelaten in de gebouwen en er worden steeds  strikte hygiënemaatregelen gevolgd. Slechts enkele uitstappen zijn mogelijk omdat de veiligheid ook op verplaatsing gegarandeerd moet kunnen worden. 
 
Inschrijven kan vanaf zaterdag 13 juni om 10 uur via http://recreatex.lier.be.
 
 
Tienerwerking Moev'it annuleert zomeractiviteiten

Deze zomer zal Tienerwerking Moev'it van Jeugdcentrum Moevement geen zomeractiviteiten opstarten.
 
Elke zomervakantie organiseert Tienerwerking Moev'it op dinsdag en donderdag activiteiten voor jongeren van 12 tot 15 jaar. Het programma bestaat veelal uit uitstappen naar pretparken en sportaccommodaties. In het kader van de coronadreiging kon er tot op heden geen programma vastgelegd worden.
Als gevolg daarvan zal er deze zomer geen tienerwerking plaatsvinden. Eerder werd het tienerfestival dat gewoonlijk in de laatste week van het schooljaar doorgaat, geannuleerd.
 
 www.moevement.be, www.speelmicroob.be , www.kinderopvangkadee.be  .
 
 
Kunstkamp Kleur*Stof van 24 tot 28 augustus
 
Van 24 tot en met 28 augustus kunnen kinderen van 8 tot 12 jaar hun fantasie en creativiteit kwijt in het kunstkamp ‘Kleur*Stof’. Het kamp gaat door in het atelier en de tuin van het Stadsmuseum. In de achtste editie van dit kunstkamp gaan kinderen op zoek naar planten die kleur geven. Die proberen ze uit op verschillende materialen.
 
Maximum 20 deelnemers kunnen komen experimenteren. De samenstelling van de groep wijzigt niet gedurende de week en er is dit keer geen toonmoment voorzien.
Uiteraard worden alle nodige veiligheidsvoorschriften in acht genomen.
Inschrijven kan via stadsmuseum@lier.be
(MSL/foto’s archief MSL)