Unieke archeologische vondsten in Ros Beiaardstraat  

Lier 22 maart 2021: Naar aanleiding van rioleringswerken in de Ros Beiaardstraat tot aan het Sionsplein is een verplicht archeologisch onderzoek gestart. Tot op heden zijn 26 menselijke skeletten blootgelegd samen met enige dateerbare objecten. Het onderzoek wordt nog verder gezet. De archeologen verwachten nog minstens vijftig skeletten te vinden.
Het gaat hier om een unieke vondst daar er in geen enkel historisch document een aanwijzing te vinden is dat zich hier een begraafplaats zou geweest zijn.  

“In het kader van deze werken zijn we ongeveer een maand geleden begonnen met een archeologisch vooronderzoek. Op vijf verschillende plaatsen hebben we een proefsleuf getrokken om te zien of er nog iets bewaard is in deze omgeving. We hadden totaal niet de verwachting dat we op skeletten zouden botsen. In de eerste sleuf, ter hoogte van de Hazenstraat, zijn wij gebotst op een skelet van een mannelijk individu. Die persoon had toevallig ook een muntje op zijn arm liggen. Dat muntje is vrij fijn gedateerd op het einde van de 16e eeuw. We zouden dit individu dus kunnen linken aan het einde van de 16e eeuw begin 17e eeuw. Toen hebben wij ons kijkvenster vergroot om te zien of er nog meer te vinden was. We dachten misschien nog een achttal skeletten te vinden. We hebben toen een zone geadviseerd voor een archeologische opgraving. Vorige week zijn we met deze opvragen opgraving gestart. We zijn aan de Noordelijke zijde begonnen te hoogte van de huidige Sionsite. Daar hebben we niets spectaculairs gevonden. Toen trokken we meer naar het zuiden waar we graf aflijningen aantroffen”, legt archeoloog Margot Vander Cruyssen uit.
“Ondertussen zitten we al officieel aan skelet nummer 26. Maar er zitten sowieso nog meerdere skeletten in het terrein. We gaan nu stapsgewijze op onderzoek. We liggen ze nu allemaal bloot, nauwkeurig met kleine spatels en borsteltjes. Het zou kunnen zijn dat onder een bepaald individu nog andere liggen.”

Sommige skeletten liggen slecht dertig centimeter onder de begane oppervlakte.
“Wat ook nog opvallend is dat er geen vaste oriëntatie in de begraaf richting op te merken valt. We hebben oost-west begravingen, noord-zuid begravingen, met het hoofd in het noorden en met het hoofd in het zuiden. Het gaat alle richtingen uit. We denken nog steeds in de richting 15de 16de eeuw. We hebben echter geen vondsten meer gedaan zoals het muntje uit het vooronderzoek. We hopen nog wat dat dateerbaar materiaal te kunnen vinden.
Uit historische bronnen wisten we niet dat hier een begraafplaats zou geweest zijn. Op historische kaarten is deze zone afgebakend als boomgaard. In principe gaat het dus om een unieke vondst. In feite zijn we nog maar in de helft van het te onderzoeken terrein. Volgende week liggen we eerst machinaal de andere helft bloot daarna gaan we terug op zoek naar skeletten in ander dateerbaar materiaal.”

Nieuwe vondst
Vandaag (25 maart 2021) zijn er reeds 38 skeletten gelicht, maar we spreken wel voorzichtig al van een aanwezigheid van nog minstens 50 individuen.
Op één van de individuen vonden we een soort manchetknoop die voorlopig, op het eerste zicht, in de 18de eeuw gesitueerd kan worden. (MSL-SDW/foto’s MSL-SDW)