Appwel peilt naar welbevinden leerlingen

Lier, 23 februari 2021: Onder het motto “Appwel, hoe zit jij in je vel” lanceert het Atheneum Lier, campus Louis Zimmer een app die peilt naar het welbevinden van de leerlingen.

“We weten het allemaal, de coronamaatregelen wegen zwaar, zeker bij onze jeugd. Zo kreeg ook de leerlingenbegeleiding van Atheneum Lier, campus Louis Zimmer sterke signalen dat vele jongeren het moeilijk hebben en het hen vooral ontbreekt aan perspectief”, zegt Alessandro Fontana van het directieteam. “Appwel is een project van het expertisecentrum ‘onderwijsinnovatie’ van de hogeschool PXL waarbij het individueel welbevinden van de leerlingen via een app op hun smartphone wordt gemeten. 3 keer per jaar wordt een vragenlijst afgenomen zodat de evolutie kan opgevolgd worden. De resultaten van deze (statistisch) onderbouwde vragenlijst worden doorgestuurd naar het directieteam en de leerlingenbegeleiding, zodat er op schoolniveau preventieve of curatieve actie kan ondernomen worden”, vervolgt de directeur.
“De lancering van de app ging gepaard met een passende traktatie. Elke leerling ontving bij wijze van ‘opkikkertje’ een zakje groen witte snoepjes in de vorm van een kikker. Dit was alvast een eerste actie van een reeks, bedoeld om de leerlingen regelmatig een hart onder de riem te steken en vooral het signaal te geven dat de school hun welzijn hoog in het vaandel draagt”, besluit directeur Kim Alewaters. (MSL/foto’s MSL)