Restauratie toren Begijnhofkerk

Lier, 19 februari 2021: In de loop van deze week is een aannemer begonnen met de restauratie van de toren van de Sint-Margaritakerk op het Begijnhof. Het is een beschermt moment en staat op de lijst van het UNESCO werelderfgoed. Het bovenste gedeelte en het houtwerk vertonen instabiliteits problemen. Ook de ophanging van de klokken dient onderhanden genomen te worden.
In een latere fase worden het interieur en het orgel van de Begijnhofkerk gerestaureerd.

“De kerkfabriek Sint-Gummarus voert deze werken uit in eigen beheer en met eigen budget.
Het budget werd gerealiseerd door de verkoop van de pastorie Begijnhof.
We bekwamen wel een onderhoudspremie van de Vlaamse Regering. De werken worden uitgevoerd onder toezicht van de dienst Onroerend Erfgoed Antwerpen”, vernemen we nog van Jan Siebens, secretaris van de kerkfabriek Sint-Gummarus.

De Sint-Margaritakerk
De driebeukige Sint-Margaritakerk is gewijd aan Margaretha van Antiochië, tevens patrones van het Liers begijnhof. De bouw van de kerk ving aan in 1664 en heeft meer dan 100 jaar geduurd, omdat de begijnen de kerk zelf financierden. Deze lange bouwduur is zichtbaar aan de voorgevel. De kerk heeft een barokgevel uit de 17e eeuw, waarboven in de 18e eeuw dan volutes en een lantaarn zijn geplaatst. Het interieur is barok, en de klokkentoren rococo. In 1671 werd het eerste deel van de kerk ingewijd. (MSL/foto’s kerkfabriek Sint-Gummarus)