PVDA houdt herdenkingsactie tegen femicide

Lier, 28 januari 2021: PVDA in Lier voerde actie voor een daadkrachtige aanpak van geweld tegen vrouwen. De aanleiding hiervan was de moord op de Lierse Nicole Gyselinckx. Zij werd op maandag 18 januari 2021 door haar partner om het leven werd gebracht. Daarmee is ze het tweede slachtoffer van femicide in België dit jaar. Sinds corona neemt het geweld op vrouwen sterk toe. De actievoerders legden een witte roos neer bij de namen van de slachtoffers.

“Na de moord op Ahlam Y uit Luik, begin januari, is dit het tweede slachtoffer van femicide dit jaar.” betreurt Maartje De Vries, voorzitster van Marianne, de vrouwenbeweging van PVDA. “Geweld tegen vrouwen is een ernstig en veelvoorkomend probleem in onze samenleving. Tijdens de coronacrisis neemt dit geweld nog toe. Sinds de start van de eerste lockdown zijn er minstens 22 femicides gebeurd. We mogen dit niet onderschatten”, aldus De Vries.

Er werd één minuut stilte gehouden uit respect voor de slachtoffers en om dit geweld te veroordelen. “Steek daarbij je handen in lucht. Daarmee zeggen we: Stop, nooit één meer, ni una mas, pas une de plus”, vraagt De Vries aan de aanwezigen.

De PVDA wil een daadkrachtige aanpak van geweld tegen vrouwen. Er moet dringend een echt nationaal actieplan komen. "Wij roepen Staatssecretaris voor Gendergelijkheid Sarah Schlitz op om de daad bij het woord te voegen en hier snel werk van te maken.” stelt De Vries. “Er zijn alvast vier zaken die snel moeten gebeuren: met drie daarvan spelen we kort op de bal. Zo moeten de drempels om geweld te melden en klacht in te dienen omlaag. PVDA wil dat de hulplijn 1712 meer gekend en beter bereikbaar is, en pleit voor doorgedreven opleidingen voor politie, justitie en hulpverleners. We moeten ook een einde maken aan de straffeloosheid en investeren in toegankelijke hulpverlening en gratis vlucht- en opvangplaatsen, waar ook kinderen mee naartoe kunnen.”

“Natuurlijk is voorkomen beter dan genezen. Het is daarom cruciaal om in te zetten op preventie. Zo denk ik aan seksuele- en relationele vorming op school en aan grootschalige sensibiliseringscampagnes”, sluit De Vries af.

Na een korte toespraak in de druilerige regen werden de namen genoemd van de 26 vrouwen die door geweld van het leven werden beroofd. Telkens werd een witte roos naast de naam van de vrouw neergelegd.
De korte manifestatie werd afgesloten met een minuut stilte en ‘Niet één meer, ni una mas, pas une de plus.’ (MSL/foto’s MSL)

Femicide
Het woord femicide is een samentrekking van de woorden ‘vrouwelijk’ (femi) en ‘moord’ (cide). Het verwijst naar het doden van een vrouw door een man. Het verschil met een ‘gewone’ moord is dat de vrouw hier wordt vermoord vanwege haar geslacht. Deze term werd bedacht door Diana Russell in 1976 en wordt steeds vaker gebruikt.