Protestbrieven tegen sluiten spooroverweg aan de Ernest Claeslaan

Lier, 23 januari 2021: Jim Goetze en Frank Coenen, als afgevaardigden van de buurt, overhandigden burgemeester Frank Boogaerts 220 protestbrieven tegen het afsluiten van de spoorwegovergang ter hoogte van de Ernest Claeslaan en tegen het afsluiten van de Hockeyweg. Vele inwoners van Zevenbergen, Donk en Galgeveld verzetten zich tegen deze mogelijke sluiting.

“Uit uw verklaringen en recente standpunten kunnen we afleiden dat het niet de Stad is, maar Infrabel die vragende, zeg maar eisende, partij is voor het afschaffen van de overweg en het onder tunnelen van de spoorweg ter hoogte van de Stijn Steuvelslaan en de Guido Gezellelaan.
Indien dit inderdaad het herziene standpunt is van het college, dat het niet de stad Lier is, maar Infrabel de grote boeman, zou het dan niet wenselijk zijn dat het college zich schaart aan de zijde van haar burgers en niet aan de zijde van een Lier-vreemde en inwoner-vijandige spoorbeheerder”, stelt Jim Goetze bij de overhandiging.

Burgemeester Boogaerts bevestigde dat het de bedoeling is van Infrabel om zoveel mogelijk spoorwegovergangen te sluiten wegens te duur aan onderhoud en te veel ongevallen.
“Wij gaan zeker dit dossier aan Infrabel overmaken en uw bezorgdheden met hen bespreken. Ik kan mijn niet engageren over de uitkomst van onze kontakten met Infrabel. Als organisaties zoals Infrabel zoiets willen is het vrij moeilijk om ze op hun stappen te doen terugkomen”, besluit de burgemeester. (MSL/foto’s MSL)