Samenwerkingsprotocol tussen Sociale Huisvesting, lokale politie en gerechtelijke overheden

Lier, 23 december 2021: De Lierse Maatschappij voor de Huisvestiging, de Sociale Dienst van het OCMW en stad Lier, het sociale verhuurkantoor De Woonkans VZW en Hoofdinspecteur Annemie Dellafaille van de lokale politie van Lier ondertekenden een samenwerkingsprotocol. Deze werd ook gevalideerd door Burgemeester Frank Boogaerts, Procureur des Konings te Antwerpen Franky De Keyzer en Arbeidsauditeur te Antwerpen Bart Wens.

Doel
Dit samenwerkingsprotocol heeft als doelstelling om samen te werken aan de strijd tegen domiciliefraude. In eerste instantie willen de betrokken partijen inzetten op het voorkomen van domiciliefraude van personen die gebruik maken van sociale woningen toegekend door de CVBA Lierse Maatschappij voor de Huisvestiging, het OCMW en de stad Lier en het sociaal verhuurkantoor De Woonkrans VZW. In tweede instantie is het de bedoeling om de aanpak van domiciliefraude te optimaliseren.
Het gaat vooral over preventieve en ondersteunende maatregelen zodat misbruiken vermeden of opgespoord kunnen worden.

Preventie
Het preventieve luik omvat verschillende aspecten. CVBA Lierse Maatschappij voor de Huisvestiging, het OCMW en de stad Lier en het sociaal verhuurkantoor De Woonkrans VZW zullen potentiële huurders bij de opmaak van het contract in begrijpbare taal uitleggen wanneer er een wijziging in het huishouden is, dat dit gemeld moet worden en via welke wijze. Zij zullen ook de sancties uitleggen indien zij dit niet doen en de lokale politie op te hoogte houden als er wijzigingen zijn van de regelgeving en het kaderbesluit sociale huur en /of werkingsprincipes.

De lokale politie van Lier met als referentieambtenaar Hoofdinspecteur Annemie Dellafaille en de wijkinspecteurs, zullen als preventief luik bij hun huisbezoeken inzake advies tot inschrijving moeten melden aan de bewoners hoe zij wijzigingen in het huishouden moeten melden en ook de gevolgen als zij dit niet melden.
De referentieambtenaar stelt de desbetreffende huisvestigingsmaatschappij in kennis van de opstart en het resultaat van de administratieve procedure inzake de wet op het bevolkingsregister. Zij zal ook hen op de hoogte houden van wijzigingen in de regelgeving. De wijkinspecteur zal alle nuttige vaststellingen opnemen in het verslag van de woonstcontrole.

Indien de referentieambtenaar domiciliefraude ingelicht wordt door de huisvestigingsmaatschappij van een mogelijke domiciliefraude, zal de lokale politie van Lier conform de wet, een onderzoek opstarten en wordt de huisvestigingsmaatschappij als benadeelde partij opgenomen in het proces-verbaal. (MSL/Foto’s MSL)