Tijdelijke opnamestop en uitstel niet-dringende zorg in HeiligHartziekenhuis Lier.

Lier, 9 januari 2021: Het HeiligHartziekenhuis Lier heeft beslist om een tijdelijke opnamestop in te voeren en alle niet-dringende zorg tijdelijk uit te stellen. Alle medewerkers worden ook preventief gescreend op het coronavirus. Deze maatregel kwam er naar aanleiding van het toenemend aantal patiënten en zorgmedewerkers met een coronabesmetting.

“Ondanks alle preventieve maatregelen die het ziekenhuis reeds nam om de verspreiding van het coronavirus te beperken, werd toch een stijging van het aantal patiënten en personeelsleden met een besmetting door het coronavirus gedetecteerd. Om hun veiligheid optimaal te kunnen garanderen, besliste de crisis cel van het ziekenhuis, in samenspraak en met ondersteuning van de Federale gezondheidsinspectie, om met onmiddellijke ingang en tot nader order een opnamestop in te lassen voor het hele ziekenhuis en ook alle niet-dringende zorg tijdelijk uit te stellen. De spoedgevallendienst blijft geopend en de nodige afspraken voor eventuele transferts naar andere ziekenhuizen binnen het Briant ziekenhuisnetwerk zijn gemaakt”, deelt het ziekenhuis mee.

In samenwerking met het UZA, onder leiding van prof. Hans, werden tijdens het weekend alle personeelsleden en ook alle patiënten gescreend op Covid19.
“Door deze drastische maatregelen in te voeren verkrijgen we op zeer korte termijn een accuraat beeld van de besmettingen en kunnen we op een veilig en efficiënte manier verdere zorg organiseren” zegt Stefaan Vansteenkiste, algemeen directeur.  “Uiteraard blijven we uiterst waakzaam en staan we paraat om snel bij te sturen waar nodig.”
Het ziekenhuis contacteert patiënten indien hun geplande activiteit niet kan doorgaan. Patiënten hoeven zelf niet te bellen, zo laten we de telefoonlijnen vrij voor andere dingende oproepen. (MSL/Foto’s archief MSL)