Buurt tekent protest aan tegen plannen om overweg Ernest Claeslaan te sluiten.

Lier, 8 januari 2021: Ereschepen Jim Goetze verzet zich, samen met heel wat omwonenden, tegen de plannen van de stad in Infrabel om de spoorwegovergang aan de Ernest Claeslaan af te sluiten. Ook een knip in de Hockeyweg zint de buurt niet.

“Toevallig kwam een besluit van het schepencollege betreffende het volledig sluiten van de spoorwegovergang aan de Ernest Claeslaan en het knippen van de Hockeyweg, onder mijn ogen”, zegt Jim Goetze.  “Als deze plannen uitgevoerd worden voelen wij ons totaal geïsoleerd van de omgeving. Wij zullen omwegen moeten maken van ongeveer 6 km om onze familie en vrienden te bereiken. Voor de wijk Donk en voor de volkse Donkfeesten heeft dit een enorme impact.

Raad van State
Ondertussen zijn Goetze en Frank Coenen niet bij de pakken blijven zitten. “Wij dienden bij de Raad State een verzoekschrift in om de beslissing van het schepencollege nietig te verklaren. Deze beslissing werd genomen zonder enige raadpleging van de buurt. Een dergelijke beslissing is geen bevoegdheid van het schepencollege maar van de gemeenteraad”, zegt Frank Coenen. “Ondertussen werd onze klacht ontvankelijk verklaard”, voegt Goetze eraan toe.

Bezwaarschrift
Gelijktijdig werd een actie naar de omwonenden toe gestart. Aan de omwonenden werd gevraagd om schriftelijk en gemotiveerde bezwaren aan de actie nemers te bezorgen. “Ondertussen ontvingen wij al meer dan 220 bezwaarschriften uit verschillende lagen van de bevolking. Deze zullen aan de stad en aan Infrabel overhandigd worden samen met een verzoek tot intrekken van de beslissing van het schepencollege van 2016”, zegt Goetze.

De meeste bezwaren hebben betrekking tot bereikbaarheid van de grote verbindingswegen, het omrijden langs de drukke Mechelse- of Antwerpsesteenweg en de leefbaarheid van de wijk.

“De knip in de Hockeyweg zou noodzakelijk zijn om sluipverkeer te voorkomen. Er zijn weinig of geen klachten bij de stad binnengekomen desbetreffende. Het verkeer langs de Hockeyweg is gewoon woon-werkverkeer”, stelt Goetze nog.
 Volgens Schepen van Openbare Ruimte Bert Wollants is de beslissing van het schepencollege van 2016 geen formele beslissing. Het is alleen een intentieverklaring. (MSL/foto’s MSL)