Verlenging sluiting stedelijke vrijetijdsdiensten in de strijd tegen corona tot en met 31 januari 2021

Lier, 14 december 2020: “In de verdere strijd tegen het coronavirus neemt ook de stad Lier, in uitvoering van de beslissingen van de Vlaamse regering, de nodige maatregelen”, deelt burgemeester Frank Boogaerts mee.
 
Het college beslist om alle vrijetijdsactiviteiten, evenementen en verhuringen in stedelijke vrijetijdsgebouwen tot en met zondag 31 januari 2021 af te gelasten. Het betreft zowel de eigen stedelijke activiteiten en evenementen als die door derden georganiseerd (via aanvraag of samenwerkingsverband).

Dit betekent ook dat CC Vredeberg, CC Vleeshuis, CC Spui, CC Colibrant (kapel en vergaderlokalen) en alle wijkhuizen gesloten blijven.

Ook de stedelijke vrijetijdsgebouwen blijven gesloten t.e.m. zondag 31 januari 2021, met uitzondering van:
- bib de Fé. Je kan er terecht tijdens de openingsuren of bij de afhaalbib,
- studeerplekken in de bibliotheek én het stadsmuseum: worden voorzien vanaf 16 december mits reservatie.  
- buitenschoolse kinderopvang Kadee: blijft geopend, volgens de federale maatregelen. Ouders wordt gevraagd om indien mogelijk hun kind(eren) zoveel mogelijk thuis op te vangen. Zo kan de opvang gegarandeerd worden voor ouders die omwille van hun job geen andere mogelijkheid hebben dan de buitenschoolse opvang.
- de stedelijke sporthallen zijn gesloten, behalve voor de georganiseerde sportactiviteiten (sportlessen, trainingen, wedstrijden, …) voor kinderen t/m 12 jaar.
- Stadsmuseum Lier. Reserveren wordt aanbevolen en kan telefonisch op 03 8000 396. Een museumbezoek is mogelijk met maximum 4 personen (kinderen onder 12 jaar niet meegerekend), of meer indien het leden van hetzelfde huishouden betreft.
- Zimmermuseum. Reserveren wordt aanbevolen en kan telefonisch op 03 8000 395 of via mail op reservering@zimmertoren.be. Een museumbezoek is mogelijk met maximum 4 personen (kinderen onder 12 jaar niet meegerekend), of meer indien het leden van hetzelfde huishouden betreft.

Alle vrijetijdsdiensten van de stad zijn gesloten tot en met 31 januari, maar het onthaal van volgende stedelijke vrijetijdsdiensten blijft open volgens de openingsuren zoals voorzien:
- Onthaal Jeugdcentrum Moevement;
- Onthaal Visit Lier. Het aanbod en dienstverlening is uitsluitend gericht op individuele belevingsactiviteiten.
- Onthaal sporthal Komeet, gekoppeld aan de georganiseerde sportactiviteiten t.e.m. 12 jaar;
- Het onthaal van het LCC is enkel digitaal en telefonisch te bereiken, fysiek onthaal kan enkel op afspraak tijdens de openingsuren. Alle voorstellingen werden geannuleerd. (MSL/tekening MSL)