Restauratie Sint-Gummaruskerk kan beginnen

Lier, 28 mei 2021: Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele zet het licht op groen voor de restauratie en de herbestemming van de Sint- Gummarussite in Lier. De Vlaamse overheid voorziet hiervoor een premie van 1 miljoen euro. “De geschiedenis van de stad Lier is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Gummarus en de Sint-Gummaruskerk”, vertelt minister Diependaele. “In 2020 engageerde de Vlaamse Regering zich om de stad te ondersteunen met een meerjarige subsidieovereenkomst. Ik ben dan ook heel blij dat de eerste fase hiervoor kan starten.”

Vandaag staan de gebouwen op de Sint-Gummarussite in Lier grotendeels leeg, enkele ruimtes worden wel gebruikt door tijdelijke sociaal en cultureel ondersteunende organisaties. Met de opknapbeurt van de verschillende gebouwen op de Sint-Gummarussite wordt het verhaal van hun geschiedenis ingebed in het toeristische stadsparcours. Ook het stadsmuseum laat de bezoeker de geschiedenis van de stad en de site ontdekken. Door het Heilige Geesthuis in dit ruimere verhaal te betrekken, krijgt het gebouw een zinvolle herbestemming, onder meer als onthaalruimte voor het bezoek aan de kerk.

Vier fasen
De restauratiewerkzaamheden aan de Sint-Gummarussite spreidt de stad Lier over vier opeenvolgende jaarlijkse restauratiefasen:
•             Fase 1 (2021): Vooronderzoeken Sint-Gummaruskerk en Heilige Geestgebouw;
•             Fase 2 (2022): Sint-Gummaruskerk: restauratie oostzijde kerkgebouw;
•             Fase 3 (2023): Sint-Gummaruskerk: restauratie westzijde kerkgebouw;
•             Fase 4 (2024): Godshuis Heilige Geest: restauratie exterieur en interieur.

Voor de volledige restauratie de Sint-Gummarussite kende minister Diependaele in september 2020 een meerjarenpremieovereenkomst van 8.698.403,87 euro toe. Vandaag zet de minister het licht op groen om de eerste schijf van 1 miljoen euro uit te betalen. Deze middelen dienen om het onderzoek uit fase 1 en de restauratie uit fase 2 te financieren.
 
Minister Matthias Diependaele: “De heilige Gummarus van Lier is de patroon van al wie te kampen heeft met breuken (botbreuken, echtscheidingen…). De Sint-Gummaruskerk is een mooi bewaard voorbeeld van Brabantse gotiek en bevat één van de belangrijkste ensembles van glasschilderkunst in Vlaanderen uit de 15de en 16de-eeuw.’ De kerk, het Heilige Geest Godshuis en de Sint-Pieterskapel vormen samen de Sint-Gummarussite.” (MSL/foto’s MSL)