De Lierse Ommegang 2015

Ommegang 2015

 

 

 

 

 

aan de Grote kerk

Fotoreportage1 deel 1

Fotoreportage1 deel 2

Fotoreportage2

Fotoreportage3

Vertrek Ommegang

Fotoreportage

Grote Markt

Fotoreportage

Erkenning relieken Sint Gummarus

Fotoreportage 1...

Fotoreportage 2...

Toneel / Optredens en Rare figuren

Foto uitleg Weekend 1 Weekend 2 (nieuwe reeks!!!!)
de blijde intrede

de blijde intrede van Johanna van Castilië en haer gevolg
de blijde intrede van Filips de Schone en sijn gevolg

Fotoreportage blijde intrede...

Fotoreportage Bourgondische delegatie...

Fotoreportage Spaanse delegatie...

Fotoreportage Toespraak Filips en Johanna...

Fotoreportage...

toneelspel ien der rederijkers over de vita van Sint-Gummarus

Aanscouw ene repetitie van et waegenspel over et wonder van den boom.

Fotoreportage...

Fotoreportage...

Fotoreportage...
volksche dansen

Sie die rokskens maar eens draaien. Sie die beentjes maar eens zwaaien.

  Fotoreportage...
Tist de Memmekesreusser


Ook alhier kunt u blosende kaekskens komen haelen.

Fotoreportage... Fotoreportage...
chirurgyn

Enen meester in et ondersoeken ende versorgen van menschen van allerly slach.

  Fotoreportage...
minnestrelen

Scone liefdesliedekens maken uw harte teer ende uwe tranen rollen zeer.

Fotoreportage...  
scandblok

Laet u gaen ende bekogel den pikkendief of den ontrouwigen die al in et scandblok zit.

  Fotoreportage...
herberg De Wildeman

Moedige bootvischers verwelkomen u op een trouerij met dansch ende enen meiboom.

Fotoreportage... Fotoreportage...
 jeu de boules

   Soals die ballen daer ketsen, so ketsen se nergenst ni.

  Fotoreportage...
Margritte Bijns

Et onderwys uut de jaren stillekens telt door ene begeesterde juf.

  Fotoreportage...
het wonderkrankenhuys van Dottore Figliari

Aanscouw enen straffen doktoor die alle charlatanen et nakyken geeft. Ende enen potsenmaeker jongeleert al in seine buurt.

Fotoreportage...  
kantwerksters

Hard arbeidende ambactslieden sein druk al in de weer.

Fotoreportage... Fotoreportage...
Conrad Fink

Wie genen scrik heeft van scunnigheden en sichselve daarvoor al op de billen kletst, komt luysteren naar de mandenmaker die u blosende kaekskens bezorgt.

  Fotoreportage...
Spaansche zigeuners

U hoeft geen Spaansch te kennen om u alhier te laten onderdompelen in een Spaansch baddekijn van zingsels en telsels.

Fotoreportage...

Fotoreportage...

Bij de spaanse Zigeuners...

biddende en werkende begijnen

Leert hun sowat beter kennen, deze godvruchtige vrouen van God.

Fotoreportage... Fotoreportage...
Ludwig Blazius

Al wie sich niet godvruchtig gedraget, krygt er duchtig van langs van dezen donderpredikant.

 

Fotoreportage...

Bij de spaanse Zigeuners...

koor der wesen

Arme wesen singen voor u den siel uut hun lyf.

Fotoreportage... Fotoreportage...
scildersatelier

By scone musiek wordt alhier sierlyc gepenseelt.

Fotoreportage...  
Gregoriaanse gesangen

Propere gesangen al voor onsen lieven heer.

Fotoreportage... Fotoreportage...
Zjef van ’t Raus Gariel

Waere ende spannige seemansverhalen over Christoforo Colombo worden u getelt.

  Fotoreportage...
waersegster

Die waerheit moet altyt nagestrevet worden, so waer als sij waerspreke.

Fotoreportage...

Fotoreportage...

Fotoreportage...
middeleeuwse markt

Kykt ende coopt al wat u aangeboden wordt. Dinges om te eten, om te drinken, om te ebben.

Fotoreportage... Fotoreportage...
goochelman

Gy gelooft uwe eigen oogen niet… Wat deze man met muysen allemaal kan.

Fotoreportage...  
campement met avonturen

Heel veel verscillende dinges worden u alhier gedemonstriert als daar sijnde: swaerdgevechten, boogscieting, muntslagerijen…

Fotoreportage... Fotoreportage...
calligraaf (nieuwe reportage)

Nymand scrivet so scone met veer ende ink als desen kunstenaer.

Fotoreportage...  
banket ende middeleeus lekkers

Een dis met lekkers ende veel voor Filips en syne beminnelijke echtgenote
Aanscouw ende luystert naer het gesing en gespring van dese elegante gratieen.

Fotoreportage...

Fotoreportage...

Fotoreportage Vertrek naar het banket vanop het stadhuis...

Fotoreportage...

Fotoreportage Vertrek naar het banket vanop het stadhuis...

apotekeres

Van de pillen  ende de zalfkens, alles prepareert deze farmacienne

Fotoreportage... Fotoreportage...
Goliath en Wardje Fotoreportage... Fotoreportage...
Vuurspuwers   Fotoreportage...
leven van Gummarus Avondprogramma Fotoreportage...

Fotoreportage...

Big band

Rondtrekkende figuren

Fotoreportage...

Fotoreportage...

Fotoreportage...

Sfeer foto's en hedendaagse mensen

Fotoreportage... Fotoreportage...