Antwerpsestraat

De Antwerpsestraat was van oudsher de belangrijkste invalsweg van Lier.  In 1792 werd deze straat “Rue Petion” genoemd, een straat met open bebouwing.  De huidige huisnummers 57 tot 61 werden vroeger ingenomen door de Antwerpse binnenpoort en de brug over de stadsgracht.  Vanaf de 15de eeuw werd het deel voorbij de oude binnenpoort het “Antwerps Nieuweland” genoemd.  Nabij de brug over de afleidingsvaart die in 1860 gegraven werd, bevond zich eertijds het octrooihuisje dat in 1861 gesloopt werd.  De oude brug zelf werd in wereldoorlog I en wereldoorlog II opgeblazen en heropgebouwd na de wapenstilstand.
Op de hoek van de Grote Markt en de Antwerpsestraat stond vroeger Het Kolveniershuis.
Op de hoek van de Antwerpsestraat en de Kolveniersvest stond voor 1910 de smidse Van der Elst.  Later was dit ook een herberg.  Het actuele hoekhuis werd na 1910 gebouwd. 
In 1914 werden verscheidene huizen vernield en verkregen na de heropbouw een sterk gewijzigd uitzicht.
Tijdens de herinrichting van de Antwerpsestraat  na de eerste wereldoorlog voorzag men ook een verbreding van de Kruisbogenhofstraat het vroegere “Lollepotstraatje”
De huizen tussen de Rolwagenstraat, vroeger “De Slijkpoort”, tot aan de actuele stadswandeling en de huizen aan de overzijde werden door het opblazen van de brug over de afleidingsvaart in 1914 totaal vernield.