Berlarij.

De meeste huizen in de Berlarij dateren van in de 17de en 18de eeuw.  Tijdens de eerste Wereldoorlog werden de meeste huizen vernield.
We beperken ons tot “De Eenhoorn”, “De Ruyspijp” en “Het Vierheemspeerd”

“De Eenhoorn”, nr.18-20, was een gekende brouwerij die reeds gekend was in de 17de eeuw.  Na 1914 was er een herberg gevestigd.  In 1930 werd het pand verkaveld tot twee winkelhuizen.

“De Ruyspijp”, nr 66-68, dateert ook uit de 17de eeuw.  Links van de woning was er een grote overdekte koetspoort die toegang gaf tot de achtergebouwen en een grote tuin.  In 1860 liet de toenmalige eigenaar Van Brandt in de tuin meerdere werkmanswoningen bouwen..  De koetspoort, de huidige Van Brandtpoort, werd de toegang.
Naast “De Ruyspijp” staat “De Engel”.  In 1828 was hier een smoutslager gevestigd.  Achter het huis stond in een schuur en grote olierosmolen.  Hieraan ontleent het huidige buurthuis zijn naam.

Verder tegen de Leuvensepoort stond “Het Vierheemspeerd” op de hoek van de huidige Ros Beiaardstraat, vroeger het “Vierheemspeerdstraetje”.  Hier was ook een gekende brouwerij gevestigd.