De Werf

De Werf is genoemd naar haar vroegere functie.  Ze wordt begrensd door “De Hoge Brug” en “De Sint Jansbrug”.  De meest opvallende gebouwen zijn “De Fortuin” en “Den Tiber”
“De Fortuin” kent een lange geschiedenis die terug gaat tot in 1672.  Oorspronkelijk was het een opslagplaats voor granen.  Dit was noodzakelijk in geval van een belegerde stad of in geval van hongersnood.  In 1755 werd het “De Robijn” genoemd.  In 1763 “De Robijn oft  Fortuyn”.  In 1903 werd er een limonade fabriek in onder gebracht.  Van 1911 tot 1948 was het eigendom van de stad en deed dienst als schrijnwerkerij.  Even verder werd in 1963 het “Buildragershuisje” afkomstig van de Vismarkt hier heropgebouwd.
Verder vinden we op de Werf, vanaf de Hoge Brug, het huis “Bargie” of “Het Schipke” (nr. 2 en 3) uit de 18de eeuw, “Den Anker” (nr. 4). In “Den Anker” was rond 1833 het oudste reclameblad van Lier gevestigd namelijk het “Advertentieblad voor Lier en alle omliggende gemeenten”.  “Sint Jonas” (nr.5) was van oudsher een gekende en druk bezochte herberg.  “St. Christoffel” (nr. 6) later “De Wan” genoemd vormde samen met “De Vier gecroonde” een complex.
“De Vier Gekroonde” (nr. 7) was genoemd naar de ambachten van: de metsers, de steenhouwers, schaliedekkers en glazenmakers.  Het is nu gekend als “Den Tiber”.  Tijdens de Franse overheersing was het een bierbrouwerij.  Onder “Den Tiber” liep destijds de vliet die de Kleine Nete en de Grote Nete verbond.  Sedert 1830 was het een houtmagazijn.
Verder treffen we er “De Croon” (nr. 8 en 9), “De Ketel” (nr. 10), “De Blauw Handt” (nr. 11) en “Den Blaesbalck”, een brouwerij uit de jaren 1600 aan.