De Grote Markt

De Grote Markt is door de eeuwen heen steeds het belangrijkste centrum van Lier geweest.  Ze is steeds het centrum van de handelsbedrijvigheid, het centrum waar alle belangrijke gebeurtenissen en feesten plaats vonden.  De Grote Markt was de kern waarop alle straten die in verbinding stonden met de stadspoorten samen kwamen.
In de 14de eeuw groeide Lier tot een stad van betekenis.  De lakennijverheid kende een belangrijke bloei.  In 1367 werd een lakenhalle gebouwd, het actuele stadhuis.  De lakenhalle had een dubbel doel.  De handelaars beschikten over een paar toonzalen waar de lakens konden gekeurd en verkocht worden.  De stadsmagistraat verkreeg er ook een vergaderzaal en de nodige burelen voor de stadsgriffier en de stadsontvanger.  Lier had dus ook zijn “Domus Scabinorum” of schepenhuis.
In 1369 werd met de bouw van het belfort begonnen. In 1383 werd het gedeelte voor de lakenhal gekasseid.  In 1557 werd de Grote Markt opgehoogd en helemaal gekasseid.  De stadsbrouwerij en het Sint Jacobsgodshuis waren tevens op de Grote Markt gevestigd.
Het huidige stadhuis werd gebouwd tussen 1740 en 1745.
De meeste huizen op de Grote Markt dateren van de 18de en 19de eeuw.
Tijdens de eerste wereldoorlog werd de Grote Markt zwaar verminkt door het oorlogsgeweld.  Drie kwart van alle gebouwen werden door beschieting en brandstichting vernietigd.
Tijdens de heropbouw na de oorlog 1914 – 1918 hielden de toenmalige bouwmeesters zoveel mogelijk rekening met wat er vroeger was.  Architecturaal minder belangrijke gebouwen werden aangepast volgens nogal strikt conservatieve vormgeving.
Gezien men tot 1778 geen huisnummers toekende hadden alle gebouwen een naam.  Op de Grote Markt kennen we onder andere “De Dry Papegaaikens” nr. 47, “Het Schildeken” nr. 48, “De Valk” nr. 27-28, “Het Schaakberd” nr. 57, “De Roode Flesch” nr. 58.
Reeds vanaf het ontstaan van de Grote Markt had deze een marktfunctie.  In 1447 verleende Filips de Goede de toelating om kramen te plaatsen op de Grote Markt.