De Vismarkt

De Vismarkt was vroeger omsloten door de Kleine Nete, de Brouwersvliet en de Vredebergvliet.  Het is vermoedelijk de eerste stadskern.  Tot in de 19de eeuw stond daar nog “het huis met den Toren” gebouwd in 1393, ook “Het Steen” genoemd.  Sommige historici bestempelen dit huis als het belfort van de eerste stadskern. Het Steen dat naast “Het Buildragershuisje” stond, was tot in het midden van de 16de eeuw de stadsgevangenis.   Later werd het verhuurd aan de bakkersgilde.  Vandaar ook de naam “Bakkerstoren”. Het buildragershuisje werd in 1953 afgebroken en in 1963, mits enige aanpassingen heropgebouwd op het huidige Felix Timmermansplein. 
.   
De kade werd in 1414 gemetseld. 
Het plein ontleend zijn naam aan de vroegere functie. Een ordonantie van 1660 bepaalde dat de vissers hun vis dienden te verkopen op de Vismarkt.
 Het plein zelf is ontstaan rond 1845 na de overwelving van de Brouwersvliet en de Vredebergvliet.  De omheide vismijn dateert van 1877.  De stadspomp is opgericht in 1835.  De inscriptie M.D.V. zijn de initialen van de toenmalige burgemeester Mast De Vries.

Tot in het begin van de 20ste eeuw was de Kleine Nete in het stadscentrum nog onderhevig aan eb en vloed.  De “Hoge Brug” was toen nog een draaibrug en verleende toegang aan de schepen die geladen met granen hun vracht gingen lossen aan de graanmolen Hellemans gevestigd in “Het Kromhout” op de hoek van de huidige Absherbergstraat en de Vredebergstraat.

Tijden de eerste wereldoorlog 1914 - 1918 is de Vismarkt bijna totaal vernield.  Bij de wederopbouw werden de huizen langs de Nete niet meer herbouwd.