Het Zimmerplein.

Het huidige Zimmerplein werd vroeger “De kaai” genoemd. Na 1918 veranderde de naam in “Wilsonplein”.  Voor de 14de eeuw was het Zimmerplein een open ruimte.  In 1317 werd de stadsgracht van aan de Mechelse binnenpoort naar de “Gevangenenpoort”  en verder naar de Kleine Nete naast de actuele Zimmertoren gegraven.
Tot in 1912 liep er dus voor de actuele gebouwen, zoals o.a. de KBC, een brede waterloop met een kade.  Hier werden diverse producten aangevoerd en gestapeld.  Vandaar de naam “Kade” of “Nieuwe Werf”.
Tot omstreeks 1875 was op de plaats waar nu de KBC en andere gebouwen staan de suikerfabriek Castelot gevestigd.  Er werkten ongeveer 200 arbeiders die de aangevoerde suikerbieten verwerkten.  Nadien kende men er de margarinefabriek Belgica en nog later, rond 1894, de ijsfabriek Vermaelen.
In 1912 werd de kade gedempt.  De fabrieksgebouwen werden gesloopt in de jaren vijftig, om plaats te maken voor de nu gekende bebouwing.
Van de Sint Jansbrug was reeds sprake in de 14de eeuw.  In 1420 werd de eerste stenen brug gebouwd die in 1651 vervangen werd door een draaibrug..  Ze werd vernieuwd in  1774 en vernield tijdens de eerste wereldoorlog.  De nieuwgebouwde draaibrug werd in 1940 opnieuw vernield. Nadien werd ze heropgebouwd in haar actuele vorm.

De Corneliustoren, de actuele Zimmertoren werd in de 14de eeuw gebouwd als versterking van de toenmalige stadsomwalling.  Vanaf 1812 was de toren volledig vervallen.  In 1928-1930 werd de ruïne heropgebouwd tot de huidige Zimmertoren.

Naast de Zimmertoren richting St. Jansbrug staat “Het Schippershuis”, vermoedelijk gebouwd na 1812.  Het was een druk bezochte herberg met roepzaal.  “Schipkeskermis” is hier ontstaan.

De gebouwen waar nu horeca zaken zijn gevestigd behoorden merendeels tot de refuge van de abdij van Tongerloo.